Rekisteriseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolaki(523/99) 10 ja 24§

Laatimispäivä 15.6.2010

1. Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Planeetta Internet Oy
Y-tunnus: 1753494-9
Mannerheimintie 105
00280 Helsinki
puh. 010 5251 440
e-mail info@planeetta.fi

3. Vastaava henkilö

toimitusjohtaja Lauri Kasti
puh. 010 5251 458

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Yrityksen asiakastietojen hallinta, markkinointi, laskutuksen seuranta, verkkorekisteritunnusten rekisteröinti asiakkaille ja asiakkaiden palvelutilausten hallinta ja ylläpito.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan tiedot:

Yritysasikkaista: y-tunnus, osoite ja muut yhteystiedot, yhteyshenkilöiden nimet.

Yksityisasiakkasta: Nimi, syntymäaika, osoite ja muut yhteystiedot (henkilötunnus voidaan tarvita esim. verkkotunnuksen rekisteröintiä varten, mutta sitä ei tallenneta rekisteritietoihin)

Kaikista asiakkaista: tiedot tilatuista palveluista, palveluiden käyttötiedot ja laskutustiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta saadut tiedot tilauksen yhteydessä.

Planeetta Internetin omista käytönvalvontajärjestelmästä, laskutusjärjestelmästä ja kirjanpidosta saadut tiedot.

7. Tietojen luovutukset ja siirto ETA-alueen ulkopuolelle

Tietoja käytettään ainoastaan Planeetta Internetin omassa sisäisessä käytössä palveluiden hallintaan, laskutuksen seurantaan ja markkinoinnin tietolähteenä.

Mitään tietoja ei luovuteta rekisteristä kolmansille tahoille Suomessa, EU tai ETA -alueella tai niiden ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille silloin, kuin näillä on lakiin perustuva yksilöity vaatimus saada tietoja rekisteristä.

8. Rekisterin suojauksen perusteet

Manuaalinen aineisto: Tietoja ei säilytetä manuaalisena aineistona kuten paperitulosteina.

Sähköisessä muodossa olevat tiedot ovat Planeetta Internetin omassa sisäisessä järjestelmässä tallennettuna. Järjestelmä on suojattu erilaisin suojausmenetelmin. Rekisteriä pääsevät käyttämään Planeetta Internetin työntekijät henkilökohtaisella käyttäjätunnuksellaan vain siltä osin kuin heillä on tarve saada työtehtäviänsä varten tietoja rekisteristä.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista

Asiakkaalla on oikeus saada rekisterinpitäjältä tietoonsa, mitä tietoja hänestä on tallennettuna rekisterinpitäjän ylläpitämissä rekistereissä ja oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista.