Suomi-Saksa Yhdistysten Liitto ry

Liittomme kaipasi teknisesti ja tietoturvallisesti vanhentuneen sivustonsa tilalle nopealla aikataululla uuden sivuston. Uuden sivuston tuli olla ennen kaikkea informatiivinen, helposti lähestyttävä ja selkeä sekä tietoteknisesti ajan tasalla. Lisäksi sivuston tuli palvella useampaa kohderyhmää, jäsenjärjestöjämme ja niiden jäsenistöä, oppilasvaihtoon hakevia nuoria ja heidän vanhempiaan sekä kulttuuritarjonnastamme kiinnostunutta suurempaakin yleisöä ja muita saksan kielen ja kulttuurin ystäviä. Toiveena oli, että jokainen näistä kohderyhmistämme löytäisi uusilta sivuilta helposti sen itselleen tärkeän tiedon sekä myös Suomi-Saksa Yhdistysten Liitto ry:n toiminta-ajatuksen ja toiminnan peruspiirteet.

Kokonaisuus on nyt toimiva!

 

www.ssyl.fi