Marttiini Puukkojen suunnittelupalvelu

Marttiini Puukkojen suunnittelupalvelu

Marttiini on suomalainen puukkoja ja veitsiä valmistava yritys, jonka juuret ovat Rovaniemelle 1928 perustetussa puukkotehtaassa. Sukupolvien aikana hioutunut käytännön kokemus, huippuunsa viety ammattitaito ja vankat käsityöperinteet on Marttiinissa yhdistetty tarkoin valittuihin materiaaleihin, nykyaikaiseen teknologiaan, tietokoneavusteiseen suunnitteluun ja tehokkaaseen sarjatuotantoon. Marttiini on osa kansainvälistä Rapala VMC -konsernia.

Tutustu asiakaskokemukseen

Palvelut

Osallistuminen suunnitteluun, ja projektin määrittely asiakkaan tarpeiden ja ideoiden pohjalta, sekä lopulta toteutus sekä ylläpito.

Asiakkaan tarve ennen projektia

Asiakkaalla oli visio palvelun luonteesta, sekä hahmotelma käyttöliittymästä: Internetissä toimiva helppokäyttöinen palvelu, jossa verkkokaupan käyttäjä voi itse suunnitella ja tilata toiveidensa mukaisen puukon. Tarve oli nimenomaan tekniselle toteutukselle itse ohjelmakoodin toteutuksessa, testaamisessa sekä ylläpidossa. Tarvittava graafinen osaaminen oli asiakkaan puolella jo valmiina.

Lisäksi asiakkaalla oli pitkällä tähtäimellä tavoite toteuttaa projektiin hallintapaneeli, jota kautta muutosten tekeminen tuotteisiin olisi jatkossa helpompaa. Asiakkaan kanssa keskusteltuamme tulimme tulokseen, että se on järkevintä toteuttaa tuossa mittakaavassa myöhemmin lisäprojektina. Täten projektit voidaan pitää järkevän kokoisina, ja kehitys ketteränä. Tuleva hallintapaneeli otettiin huomioon kehityksessä jo tässä vaiheessa, jotta sen toteutus jatkossa on mahdollisimman helppoa ja mutkatonta.

Lisäksi asiakas halusi täydet oikeudet projektiin tuotettuihin materiaaleihin, mukaan lukien tuotettuun ohjelmakoodiin. Täten heillä ei ole pelkoa jäämisestä ns. toimittajaloukkuun. Tämä ei ollut ongelma, vaan päinvastoin kannustimme asiakasta tähän alusta asti. Ohjelmakoodi on tuotettu nimenomaan tätä projektia varten, ja koska luotamme tekemisemme laatuun ja asiakkaan tyytyväisyyteen, emme näe syytä olla antamatta lähdekoodeja asiakkaalle.

Tavoitteenamme on tyytyväinen asiakas, joka tilaa jatkokehitystä ja ylläpitoa meiltä, koska hän on tyytyväinen toimintaamme, eikä koska hän on toimittajaloukussa.

Ratkaisumme

Konsultoimme asiakasta ennen projektin aloitusta siitä, mitä tämänlaisessa projektissa kannattaa ottaa huomioon jotta lopputulos on onnistunut, ja jotta kustannukset pysyvät kurissa. Hyvällä määrittelyllä ja taustatyöllä asiakas voi myötävaikuttaa projektin onnistumiseen paljon, ja Marttiini tekikin erinomaista työtä projektin etukäteisvalmisteluissa. Asiakkaan erinomaisen taustatyön ansiosta, pystyimme antamaan hyvin kilpailukykyisen tarjouksen, jonka hyväksymisen jälkeen projekti valmistui muutamassa kuukaudessa. Asiakas sai suorat yhteystiedot projektin pääkehittäjään, ja asiakas pidettiin kehityksessä tilanteen tasalla koko projektin ajan. Asiakasta informoitiin heti havaituista mahdollisista ongelmista joihin tietyt päätökset määrittelyn suhteen voivat johtaa, ja niitä ratkottiin avoimesti yhdessä asiakkaan kanssa kaikkia näkökulmia huomioiden. Lisäksi annoimme avoimesti kehitysideoita miten näimme että tuote voisi olla vieläkin parempi, joista useat otettiin toteutettavaksi sellaisenaan.

Asiakas sai kauttamme paitsi ohjelmakoodia ja ulkoasun toteutusta, myös todellista tukea niihin valintoihin ja yksityiskohtiin mitä tälläisissä uusissa palveluissa aina tulee päätettäväksi. Lisäksi kauttamme tuli myös projektin tarvitsema palvelintila.

Marttiini Custom on hieno näyte siitä, kuinka räätälöity ohjelmistoprojekti voi olla onnistunut kokemus sekä toimittajalle sekä asiakkaalle. Avoimin mielin toteutettu hanke, jossa kummankin osapuolen yhteinen tavoite tehdä paras mahdollinen toteutus asiakkaan vision perusteella johtaa erinomaiseen lopputulokseen.

Tahdomme kiittää Marttiini Oy:tä erinomaisesta projektista.

Tutustu Marttiini Custom -palveluun