Sivuston tilapäinen sulkeminen

Sivuston tilapäinen sulkeminen on käytännöllinnen tilanteissa, joissa halutaan estää koko sivuston näkyminen internetissä.

Voitte sulkea/avata sivustonne kotisivutyökalusta käsin. Suljetulle sivulle voidaan määrittää viesti, joka näytetään kävijöille kotisivujenne tilalla.

Kotisivutyökalussa: Valitse Asetukset välilehti – Yleistä  –  Online-tila

1. Valittavissa olevat tilat:  

  • Aktivoitu – Sivustonne näkyy normaalisti internetissä
  • Poistettu käytöstä – Sivustonne on suljettua ja siinä näytetään viestinne.

Jos sivustonne tila on Aktivoitu ja klikkaatte Aktivointi päälle/pois painiketta, voitte poistaa sivuston tilapäisesti näkyvistä.

Jos sivuston tila on Poistettu käytöstä ja klikkaatte: Aktivointi päälle/pois painiketta saatte sivustonne näkyviin Internetiin.

2. Voitte määritellä viestin, joka näytetään sivustonne selaajille sillä aikaa kuin sivustonne on suljettuna.

Kirjoittakaa viestinne tekstikenttään ja tallenna valitsemalla ok.