Linux-palvelimen SSH-hallintayhteyden muodostaminen

HUOM: SSH-yhteyden käyttäminen vaatii perustason Linux/Unix -osaamista. Yhteyden kautta on mahdollista periaatteessa vaikka tuhota koko palvelimenne – käyttäkää SSH-yhteyttä vain ja ainoastaan tilanteissa joissa tiedätte mitä teette. Planeetta Internet ei tarjoa käyttötukea Linux-palvelimen pääteyhteyden komentoihin tai ssh-yhteyden käyttämiseen.

1. Ladatkaa koneellenne joku SSH-yhteyteen kykenevä sovellus, esimerkkinä tässä käytämme putty-sovellusta, jonka voi ladata täältä

2. Avatkaa putty

3. Kirjoittakaa palvelimenne nimi (tai ip-osoite) ”Host Name”-kohtaan ja klikatkaa ”Open”

4. Mikäli saatte seuraavanlaisen varoituksen, klikatkaa ”Yes”

5. Antakaa käyttäjätunnus ”Login as”-kohtaan ja painakaa Enter, antakaa käyttäjätunnuksenne salasana password-kohtaan. Painakaa tämän jälkeen taas Enter.

Huom: Yleisesti Linux-palvelimen hallintakäyttäjä on ”root”, mutta toki jos teillä on muitakin käyttäjätunnuksia noi näitä käyttää SSH:lla yhteydenottoon.

6. Mikäli käyttäjätunnus ja salasana täsmäävät, olette kirjautunut sisään palvelimellenne.