Asetukset sähköpostiohjelmalle

Katso sähköpostiohjelmakohtaiset ohjeet tästä. Jos et löydä ohjetta käyttämällesi ohjelmalle, voit käyttää alla olevia yleisiä sähköpostiasetuksia.
Voit käyttää myös webhotellin sähköpostia ilman erillistä sähköpostiohjelmaa webmaililla (ohje).

Hallintapaneelissa luodut sähköpostitilit ovat käytettävissä sähköpostiohjelmissa seuraavin asetuksin.

Käyttäjätunnus: Kyseisen sähköpostitilin sähköpostiosoite kokonaisuudessaan
Salasana: Salasana jonka olet antanut hallintapaneelissa kyseiselle sähköpostiosoitteelle

Yleiset sähköpostiasetukset

Käytä allaolevia sähköpostiasetuksia sähköpostiohjelmassasi.

Postin vastaanottaminen

Sähköpostia voidaan vastaanottaa joko IMAP tai POP3 asetuksilla.

Protokolla Palvelimen osoite Salaus Portti
IMAP mail.domain.jotain* SSL/TLS 993
POP3 mail.domain.jotain* SSL/TLS 995

*Muuta omadomain.jotain omasi domainiksi.

Postin lähettäminen

Sähköpostia voidaan lähettää määrittelemällä asetukset seuraavasti:

SMTP edellyttää käyttöoikeuksien todentamista sähköpostiohjelmistossa, eli käyttäjätunnus ja salasana kohtaan ilmoitetaan ne tiedot jotka olet antanut sähköpostilaatikon luonnin yhteydessä. Valinnaisia sähköpostiasetuksia löydät verkkosivuiltamme palvelujen ohjeista.

Protokolla Palvelimen osoite Salaus Portti
SMTP mail.domain.jotain* SSL/TLS 465
SMTP mail.domain.jotain* STARTTLS 587

*Muuta omadomain.jotain omasi domainiksi.