Planeetan palvelimet pyörivät tuulivoimalla

Planeetan palvelimet pyörivät tuulivoimalla

Planeetta Internet Oy:n palvelinsalit ovat palveluntuotantomme ydin, joiden avulla tuotamme luotettavia palveluita asiakkaillemme. Kiinnitämme huomiota palvelinsaliemme energiatehokkuuden parantamiseen. Pyrimme minimoimaan palveluidemme tuottamiseen käytettyjen palvelinsalien hiilidioksidipäästöt ja käyttämään uusiutuvaa energiaa niiden tuottamisessa. Käytämme niissä palvelinsaleissamme alkuperätodistettua uusiutuvaa energiaa eli tuulivoimaa, jonka voimme ostaa suoraan. Niiden palvelinsalien hiilidioksidipäästöt, joiden sähkön alkuperään emme voi vaikuttaa, mitätöimme CO2Esto Oy:n palvelun kautta.

Uusiutuva energiamme on tuotettu Euroopan unionin Uusiutuvan Energian Direktiivin (2009/28/EC) mukaisesti, jolloin sähkön alkuperä taataan tuotetuksi täysimääräisesti uusiutuvilla energialähteillä ja ilman suoria hiilidioksidipäästöjä.

Hiilidioksidipäästöt mitätöidään

Niissä palvelinsaleissa, joiden sähköntuotannossa syntyy hiilidioksidipäästöjä, olemme sitoutuneet mitätöimään ne CO2-päästöleikkuri™ -palvelun kautta. Palvelu toimii niin, että CO2Esto Oy ostaa pois päästöoikeudet päästökaupan markkinoilta, jolloin ne ovat varmasti pois Euroopan suurimpien päästäjien käytöstä, ja siten suoraan pois päästöistä. Näin päästöt vähenevät niissä Euroopan päästölähteissä, missä päästämisen välttäminen on kustannustehokkainta. Päästöoikeuksien poistaminen markkinoilta esimerkiksi tonnin (1000 kg) edestä vähentää päästöjä tasan tonnilla.

Palvelinsalit jäähdytetään kaukokylmällä

Kiinnitämme huomiota myös palvelinsalien energiatehokkuuteen. Esimerkiksi osassa palvelinsalejamme käytetään jäähdytykseen kaukokylmää, jolloin syntynyt hukkalämpö hyödynnetään kaukolämpöverkossa asuntojen lämmitykseen. Näin syntyy hyvin edullista jäähdytysenergiaa erittäin pienellä hiilijalanjäljellä.

Ilmastonmuutosta vastaan

Ilmastonmuutos on ihmiskunnan suurin yhteinen uhka, johon jokainen voi vaikuttaa. Ulkoilman CO2-pitoisuus lähenee huonon sisäilman tasoa, myrskyt ja muut sään ääri-ilmiöt lisääntyvät ja lumisten talvien sijaan Suomessa vietetään talvet pimeässä ja vesi- tai räntäsateessa. Jotta näin ei olisi jokaisen tulee kantaa vastuu tekemisistään, myös aiheuttamistaan ympäristövaikutuksista sekä siitä millaisen elinympäristön jätämme tuleville sukupolville. Planeetta on vastuullinen toimija ja teemme oman osamme ilmaston hyväksi. Pienilläkin tehdyillä valinnoilla on merkitystä, ja tekemällä valintoja oikeaan suuntaan asiat parantuvat – askel askeleelta!