Jelastic huoltokatkot to 28.1.2016 ja to 4.2.2016

Jelastic

Jelastic-palvelussamme on kaksi ylimääräistä huoltoikkunaa seuraavasti:

  • Torstaina 28.1.2016 kello 23.00 alkaen
  • Torstaina 4.2.2016 kello 23.00 alkaen

Huoltoikkunat kestävät arviolta noin kahdeksan (8) tuntia. Niiden aikana Jelasticin hallintapaneeli ja SSH-gateway eivät ole käytössä, eikä muutosten tekeminen Jelastic-ympäristöihin ole mahdollista. Huoltoikkunat eivät vaikuta Jelastic-ympäristöjen toimintaan, joten sovellukset toimivat huoltoikkunoiden aikana normaalisti.

Jelastic-palvelun osoitteiden vaihto 28.1.2016

Jelastic-palvelumme *.jelastic.planeetta.net muotoiset osoitteet vaihtuvat *.fi.cloudplatform.fi muotoon 28.1.2016 huoltoikkunassa.

  • Hallintapaneelin uusi osoite on jatkossa app.fi.cloudplatform.fi
  • Jelastic-ympäristönne osoite on jatkossa esimerkiksi yrityksesi.fi.cloudplatform.fi
Asiakkaiden jo käytössä olevat *.jelastic.planeetta.net muotoiset osoitteet jatkavat edelleen toimintaansa. Vanhasta Jelastic-hallintapaneelin osoitteesta tehdään myös automaattisesti ohjaus uuteen osoitteeseen.

Päivitys uusimpaan Jelastic-versioon 4.2.2016

Jelastic-palvelumme päivitetään uusimpaan versioon torstain 4.2.2016 huoltoikkunassa.

Uusimman version myötä palvelussa saadaan käyttöön mm. PHP 7 ja mahdollistetaan julkisten IP-osoitteiden vaihtaminen ympäristöltä toiselle Jelastic CLI työkalun avulla.


Jelastic maintenance on 28th January and 4th February 2016

There will be two additional maintenance windows on our Jelastic platform in the near future:

  • Thursday 28th of January 2016 starting at 11 PM
  • Thursday 4th of February 2016 starting at 11 PM

The approximate duration of the both windows are about eight (8) hours. During the windows the Jelastic control panel and SSH gateway are not available and it’s not possible to make any changes to Jelastic environments. The maintenance windows do not affect the operations of the Jelastic environment so customer applications should function normally during the maintenance.

Jelastic domain name change on 28th January

The addresses used in our Jelastic platform having a form of *.jelastic.planeetta.net will changed to *.fi.cloudplatform.fi form during the 28th of January maintenance.

  • New control panel address will be app.fi.cloudplatform.fi
  • Your Jelastic environment address will be for example yourcompany.fi.cloudplatform.fi
The existing *.jelastic.planeetta.net addresses of our customers environments will keep functioning as usual even after the maintenance. There will be also a redirect from the old control panel address to the new one.

Update to the latest Jelastic version on 4th February

Our Jelastic platform will be updated to the latest version during the 4th of February maintenance window.

The latest version brings support to PHP 7 and makes it possible to change public IP-addresses of customer environments using the Jelastic CLI.