Soita asiantuntijoillemme 010 5251 440

Tarvekartoitus

Tarvekartoitus

Ulkopuolinen asiantuntija on usein tarpeen organisaation ja sen sidosryhmien todellisten tarpeiden selvittämisessä, takertumatta liikaa siihen, mitä ennen on ollut tai miten tavallisesti on toimittu. Planeetta on tehnyt useita asiakasorganisaatioille hyödyllisiä tarvekartoitusprojekteja.

Esimerkiksi internetsivujen uudistusprojektin kynnyksellä on tärkeää kartoittaa, mikä nykypalvelussa on hyvää ja mikä voisi toimia paremmin. Varsinaiset puutteet huomataan usein vasta kun niiden tarpeellisuudesta kysyy useissa, erilaisissa verkkoprojekteissa osallisena ollut asiantuntija.

Jos suunnitteilla on intranetin perustaminen, varmistuu kustannustehokkuus parhaiten kartoittamalla ja priorisoimalla tarpeelliset ominaisuudet. Loppukäyttäjien osallistaminen suunnitteluun on intranetin sujuvan käyttöönoton kannalta oleellisen tärkeää.

Kaikissa tarvekartoitusprojekteissa kaiken A ja O on tavoitteiden asettaminen ja niihin pääsyn varmistaminen.

Tarvekartoitusprojektissa tyypillisesti käytettyjä menetelmiä:

  • haastattelut
  • workshopit
  • kyselyt
  • analytiikka
  • havainnollinen raportointi

Tarvekartoitusprojektin suunnittelusta, organisoinnista ja dokumentoinnista vastaa Planeetan asiantuntija. Lopputuotteena asiakas saa kattavan tarvekartoitusdokumentin, joka sisältää ehdotuksen toteutuksen vaiheistuksesta.

Tarvekartoitusdokumentaation kanssa asiakkaan on helppo edetä projektissaan tarjouspyyntövaiheeseen. Vaiheistusehdotus pitää huolen siitä, että myös verkkopalvelun jatkokehitys on työlistalla.

Intranet-projektimme tavoitteeksi asetettiin tarkempi informaatio, helpommin ja nopeammin – ja se myös saavutettiin. Toimittaja asiantuntijat osallistivat alkuun vastahakoisen henkilöstömme kartoittamaan perimmäiset syyt toimintatapojen taustalla. Lopputulos tuntui omalta, mutta emme olisi sitä saavuttaneet ilman ulkopuolista provokaattoria.

Rekisteröity yhdistys