Soita asiantuntijoillemme 010 5251 440

Konseptisuunnittelu ja vaatimusmäärittely

Konseptisuunnittelu ja vaatimusmäärittely

Kun tarpeet ja tavoitteet on tiedossa, ja teknologia tuttua, on toteutuskelpoisen ratkaisun määrittely sujuvaa.

Informaatiohallinnan ja digitaalisen palvelumuotoilun pelikenttä on laaja. Siinä, missä toiset keskittyvät vain yhteen asiaan ja sen toimittamiseen, me haluamme palvella asiakkaitamme monipuolisemmin, sillä vain laaja-alaisella asiantuntemuksella voimme tarjota kestäviä ratkaisuja asiakkaidemme parhaaksi.

Tunnemme teknologiat, ratkaisut ja toteutustavat, mutta osaamme myös tulkita, mikä niistä milloinkin on asiakkaallemme tai hänen kohderyhmälleen relevantti. Asiakasymmärrys ja asiakaslähtöisen informaation hallinta on jokaisen projektimme lähtökohta.

Tästä lähtökohdasta kirjoitamme myös konseptisuunnitelmat ja vaatimusmäärittelyt.

Jos toteutettavalle verkkopalvelulle ei ole ennestään konseptisuunnitelmaa, sisällytämme vaatimusmäärittelyyn tavoiteasetantaan riittävän tason konseptin kirkastusta. Verkkopalvelun rakentaminen on molemmille osapuolille mielekästä, kun:

  • tavoite ja merkitys ovat selvillä
  • on viestittävää asiaa ja viesteille kohderyhmät
  • käytettävyydeltä odotetaan korkeaa tasoa
  • ihanteena on miellyttävä visuaalisuus
  • tavoiteltua vaikutusta myös mitataan ja jatkokehitetään

Vaatimusmäärittelymme ovat yleistajuisia ja toiminnallisuuksien kuvaukseen keskittyviä – jatkokehityksen mahdollistava tekninen dokumentaatio tuotetaan erikseen.  Vaatimusmäärittely on tilaajan ja toimittajan yhteinen ymmärrys tavoitellusta lopputuloksesta, jota vasten toteutustyö tehdään ja testataan.