Miksi hakukoneoptimointi on tärkeää ja miten saat sen kuntoon?

Miksi hakukoneoptimointi on tärkeää ja miten saat sen kuntoon?

Hakukoneoptimointi on kotisivujen sisällön suunnittelua ja optimointia käyttäjille sekä sivuston teknistä optimointia. Hakukoneoptimointi on kotisivujen markkinoinnin kulmakiviä, sillä ilman optimointia näkyvyys hakutuloksissa on todennäköisesti hyvin heikkoa. Tässä tärkeimpiä kotisivujesi sisältöihin liittyviä hakukonesijoitusta parantavia asioita.

Kotisivujen sisällön hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi tulisi aloittaa sivujen sisällön suunnittelusta ja sivuston kohderyhmän huomioinnista. Sisällön pitäisi puhutella kohderyhmiä heidän termein ja tarjota juuri heille hyötyjä ja vastauksia.

Hyvän ja toimivan sisällön tuottaminen on monesti pitkä prosessi. Sisällön toimivuuden arviointia voidaan mitata esimerkiksi määrittämällä sivun sisällön lukemiseen tarvittava aika ja verrata sitä sivulla käytettyyn keskimääräiseen aikaan. Näin nähdään, onko sisältöä luettu, josta voidaan taas arvioida sisällön osuvuutta kohderyhmän odotuksiin.

Sisällön rakenne

Sisältö aloitetaan mahdollisimman kuvaavalla otsikolla. Tämä jälkeen on hyvä tehdä johdanto eli ingressi, joka kertoo lyhyesti sivun sisällön sekä herättää lukijan mielenkiinnon. Väliotsikoilla voidaan jäsennellä pitkiä tekstejä ja tehdä sivusta nopeasti silmäiltävän. Itse tekstin on hyvä olla selkeää ja vastata otsikoiden ja ingressin antamiin lupauksiin sisällöstä.

Avainsanat eli hakusanat sisällössä

Avainsanat eli keywords ovat sanoja, joita käyttäjät käyttävät hakiessaan yrityksesi palveluita tai tuotteita verkossa. Jokaiselle kotisivusi sivulle tulisi määrittää avainsanat. Avainsanojen toistaminen moneen kertaan samaan lauseeseen ei auta vaan päinvastoin jopa haitata näkyvyyttä hakutuloksissa. Avainsanojen ei tarvitse esiintyä aina tietyssä muodossa sillä Google osaa jo tunnistaa hyvin laajalti eri taivutuksia. Google tunnistaa myös synonyymit, joka on yksi hyvä tapa laajentaa avainsanoja.

Hakutulokset kuntoon

Hakutuloksissa sivuistasi näkyy otsikko (title) sekä kuvaus (description). Jos näitä ei määritellä, hakukoneet hakevat otsikon ja kuvauksen suoraan sivun sisällöstä, mikä on sellaisenaan harvoin paras vaihtoehto. Kirjoita ja optimoi jokaisen sivusi otsikko ja selite niin, että ne ovat kohderyhmälle houkuttelevia ja osuvia sekä varmista ne sisältävät keskeisimmät avainsanat.

Määritettäessä hakutuloksia tulisi tärkein sisältö lisätä alkuun sillä mobiilissa kuvauksesi eivät näy kokonaisuudessaan, jos 120 merkin määrä ylitetään. Hyvä tapa on tarkastaa etukäteen miltä hakutulokset näyttävät on käyttää esimerkiksi tällaista työkalua, jonka avulla voit tarkastaa hakutuloksesi etukäteen tietokone ja mobiili muodossa.

Tutustu kotisivupalveluihimme