Miksi hakukoneoptimointi on tärkeää ja miten saat sen kuntoon?

Miksi hakukoneoptimointi on tärkeää ja miten saat sen kuntoon?

Hakukoneoptimointi on yksi kotisivujen kulmakivi, koska ilman huolellista hakukoneoptimointia orgaaninen näkyvyytesi hakutuloksissa on hyvin todennäköisesti huono. Hakukoneoptimointi on käytännössä kotisivujen sisällön suunnittelua ja optimointia käyttäjille sekä teknisten osa-alueiden optimointia takaamaan mahdollisimman hyvä käyttökokemus. Tässä osassa käyn lyhyesti läpi tärkeimpiä sisältöön liittyviä asioita.

Kotisivujen sisällön hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi tulisi aina aloittaa sivujen sisällön suunnittelusta ja siinä tulisi ottaa huomioon kohderyhmä, joka lukee sisältöä. Eri sivuilla voi kuitenkin olla eri kohderyhmät kuten eri tuote- tai palvelusivuilla. Kohderyhminä esimerkiksi yrityksen toimitusjohtaja ja vaikkapa tekninen asiakaspalvelija ovat hyvin erilaisia, jonka takia sisältökin tulisi olla erilainen. Sisällön pitäisi siis puhutella kohderyhmiä heidän termein ja tarjota juuri heille hyötyjä ja vastauksia.

Hyvän ja toimivan sisällön tuottaminen on monesti pitkä prosessi, jota voidaan mitata ja parantaa analytiikan avulla esimerkiksi määrittämällä jokaiselle sivulle sisällön lukemiseen tarvittava aika ja verrata sitä sivujen istuntojen keskimääräiseen aikaan.

Sisällön rakenne

Sisältöä rakentaessa tulee ensin lisätä mahdollisimman kuvaava otsikko sekä mahdollisesti myös johdatteleva teksti eli ingressi, joka kertoo lyhyesti sivun sisällön sekä herättää lukijan mielenkiinnon ja johdattelee sisältöön. Käytä myös väliotsikoita sillä niiden avulla voit jakaa sisältöä eri osioihin, joka taas helpottaa sisällön hahmottamista varsinkin kun sivu sisältää paljon tekstiä.

Avainsanat eli hakusanat sisällössä

Avainsanat eli keywords ovat tärkeimmät sivujen sisältöön liittyvät sanat joita käyttäjät käyttävät hakiessaan yrityksesi palveluita tai tuotteita. Jokaiselle kotisivusi sivulle tulisi määrittää avainsanat ja nämä avainsanat tulisi esiintyä luonnollisesti sivun sisällössä. Avainsanojen toistaminen ei auta ja niiden työntäminen moneen kertaan samaan lauseeseen ei auta vaan voi jopa päinvastoin haitata näkyvyyttä hakutuloksissa. Avainsanojen ei tarvitse esiintyä aina tietyssä muodossa sillä Google osaa jo tunnistaa hyvin laajalti eri taivutuksia, mutta tietysti mitä tarkemmin avainsana esiintyy sitä parempi. Google tunnistaa myös synonyymit, joka on yksi hyvä tapa laajentaa avainsanoja.

Hakutulokset kuntoon

Hakutulokset tulee myös aina määrittää sillä muuten hakukoneet hakevat hakutuloksen otsikon ja kuvauksen suoraan sivun sisällöstä, jonka tulos on yleisesti on todella huono. Jokaisen kotisivun sivua varten tulee siis kirjoittaa hakutuloksen otsikko sekä kuvaus. Määrittäessa hakutuloksia tulisi kirjoittaa mahdollisimman kuvaava sekä mielenkiinotinen otsikko ja kuvaus, joka sisältäisi vielä sivun avainsanan tai avainsanoja.

Hakutuloksien pituus mitataan nykyään Googlen osalta pikseleissä eikä merkkien määrässä. Hakutuloksen otsikko saa olla maksimissaan 600 pikseliä pitkä, joka vastaa 60-78 merkkiä riippuen sisällöstä. Hakutuloksen kuvauksen maksimipituus on 920 pikseliä, joka vastaa n. 158 merkkiä ja mobiilissa 680 pikseliä, joka vastaa n. 120 merkkiä.

Määritettäessä hakutuloksia tulisi ottaa huomioon varsinkin kuvauksen osalta lisätä tärkein sisältö ensin sillä mobiilissa kuvauksesi ei näy kokonaisuudessaan, jos se ylittää 120 merkin määrän. Hyvä tapa on tarkastaa etukäteen miltä hakutulokset näyttävät esimerkiksi tälläisellä hakutulos työkalulla, jonka avulla voit tarkastaa hakutuloksesi normaali ja mobiili muodossa.

 

TILAA HAKUKONEOPTIMOINTI KOTISIVUILLESI