Saavutettavuusdirektiivi – älä ole esteenä verkossa!

Saavutettavuusdirektiivi – älä ole esteenä verkossa!

Euroopan Unionin direktiiviin pohjautuva lainsäädäntö, saavutettavuusdirektiivi ja sitä seuraava lainsäädäntö vaativat viranomaisia tekemään verkkopalvelut saavutettaviksi porrastetusti vuosien 2019-2020 aikana. Yksityinen sektori soveltanee myös tätä linjausta tulevaisuudessa.

Hyvällä verkkosuunnittelulla huomioidaan eri käyttäjäryhmät iästä, näkökyvystä tai muista yksilöllisistä ominaisuuksista riippumatta. Yhtä lailla, kun ajattelemme yhdenvertaista oikeutta henkilölle päästä lastenvaunuilla metroon tai pyörätuolilla kattoterassille, niin samalla tavoin meidän täytyy ajatella myös verkkoympäristöjen toimivuudesta. Ottaen huomioon sen seikan, että tervejalkainen nauttii nopean hissin käytöstä yläkerroksiin samalla tavoin kuin henkilö, joka käyttää pyörätuolia. Ethän jätä siis verkkosivujesi kulkuväylille ”betoniporsaita”.

Esteetön suunnittelu verkossa = DESIGN FOR ALL

Lähes kaikki palvelut ovat siirtyneet tai siirtyvät verkkoon jossain muodossa. Esimerkkeinä: yhteiskunnallinen vaikuttaminen, koulutus, palvelut, työn suorittaminen ja sosiaalinen kanssakäyminen niin yhteisöllisellä kuin yksilöllisellä tasolla. Meillä jokaisella pitää olla yhdenvertainen oikeus tiedon löytämiseen ja verkkopalvelujen käyttämiseen.

Esteettömyys tai joskus Saavutettavuus, edistää luonnollisesti myös hakukonelöydettävyyttä. Esimerkiksi teksti kuvana ei toimi. Kuvitus tarvitsee aina muutenkin otsikot ja alt-tekstit.

Esteettömiä verkkosivuja pystyvät käyttämään kaikki, mukaan lukien ikäihmiset ja vammaiset. Esimerkiksi yli 65-vuotiaiden määrän on arvioitu nousevan Suomessa lähemmäs noin 26% vuoteen 2030 mennessä. Väestön ikääntyessä arvioidaan vuonna 2020 EU:ssa 120 miljoonalla ihmisellä olevan jokin vamma tai toimintarajoite. Selkeydestä ja helppokäyttöisyydestä hyötyvät kaikki, esimerkiksi huonossa valossa tai liikkeessä.

Esteettömien verkkosivujen ominaisuudet lyhyesti:

  • Muuntuu helposti eri apuvälineille ja näyttöpäätteille sopivaksi
  • Sujuva navigoitavuus ja selkeä rakenne
  • Selkeä kirjallinen ilmaisutapa
  • Riittävät kontrastierot

Ch5 on toteuttanut esteettömät verkkosivut mm. Liikenne ja viestintäministeriölle ja Kielenhuollon tiedotuslehden verkkosivut Kielikello.fi ja Sprakbruk.fi WCAG 2.0 tasolla AA

Porrastettu aikataulu viranomaissivujen toteutukselle

(Lähde vm.fi/saavutettavuusdirektiivi)

Saavutettavuusdirektiivin toimeenpaneva kansallinen lainsäädäntö astuu voimaan vuoden 2018 loppuun mennessä. Saavutettavuusvaatimuksia sovelletaan seuraavasti:

  • Uusien verkkosivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2019.
  • Olevien verkkosivustojen pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.9.2020.
  • Mobiilisovellusten pitää olla saavutettavuusvaatimusten mukaisia 23.6.2021.

Mikäli olet kiinnostunut verkkosivujenne uudistamisesta pyydä meiltä tajous!

Luethan myös tämän blogikirjoituksemme aiheeseen liittyen:

Saavutettavuus on muutakin kuin kontrastieroja