Verkkosivuston laadun parantaminen on parasta optimointia

Verkkosivuston laadun parantaminen on parasta optimointia

Planeetta uskoo jatkuvaan kehitykseen verkkopalvelutuotannossa. Tai ei ”usko” vaan tietää. Mittaa, kehitä, mittaa uudestaan – siinä resepti menestykselliseen verkkoläsnäoloon.

Sivuston suoriutumista voi tarkastella useilla eri välineillä, eri näkökulmista. Ymmärryksen muodostamiseen sekä kehityskohteiden tunnistamiseen tarvitaan lisäksi asiantuntemusta ja kokemusta. Tehokas työkalu laatutason selvittämiseen on Siteimprove, joka mahdollistaa suunnitelmalliset ja mitattavat, tärkeysjärjestykseen perustuvat korjaukset.

Tarjoamme Siteimprove-työkalulla tehtävän kertaluonteisia skannauksia verkkosivustoille. Laatukartoituksen raportointi yksilöi sivuston laadulliset puutteet, joita voivat olla esimerkiksi:

 1. Kirjoitusvirheet
 2. Rikkinäiset linkit
 3. Tietoturvan kannalta kielletyt tiedostomuodot
 4. Sisällön vaikea ymmärrettävyys ja heikko luettavuus
 5. Turvallisuuden ja yksityisyyden puutteet
 6. Heikko käytettävyys ja käyttökokemus
 7. Saavutettavuuden esteet (WCAG 2.0 A-, AA- tai AAA-tasolla)
 8. Hankalat URL-rakenteet ja mutkikkaat ohjaukset
 9. Tekniset SEO-esteet ja hitaus
 10. Mobiilimukautuvuuden puutteet

Laadun parantaminen edesauttaa sivuston:

 1. Hakulöytyvyyttä
 2. Helppoa ja esteetöntä käytettävyyttä
 3. Konversiota

Sillä niinhän se on verkossa jokaisen toimijan kohdalla: ensin pitää tavoittaa käyttäjät, sitten palvella heitä oikein, jotta saavutetaan toivottu konversio – olipa se sitten ostaminen, tiedonlevitys, itsepalvelu tai muu merkityksellinen kontakti käyttäjään.

Siteimprove-suursiivous paikallaan?

Koska sinun sivustollasi on viimeksi tehty laadullinen tarkistus? Onko organisaatiossasi kellään aikaa oikolukea ja testata riittävästi?

Siteimprove-työkalu auttaa:

 • Toteuttamaan laatuarvion automaattisesti, ilman ihmistyötä
 • Priorisoimaan ihmistyön kohdennuksen oleellisiin korjaustarpeisiin
 • Mittaamaan saavutetun hyödyn

Me autamme:

 • Tarjoamalla laatuskannauksen projektina (oman lisenssinkin voi hankkia)
 • Tulkitsemalla raportoinnin toimenpidetasolle
 • Osallistumalla parannusten toteutukseen sovitulla tavalla (tuntityönä, projektina – riippuu löydöksistä ja asetetuista tavoitteista)

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

myynti@planeetta.fi

Ketä verkkopalvelun laatu hyödyttää?

Suursiivouksesta – kerran tai säännöllisesti – on hyötyä ainakin, jos:

 • Sivusto on sisältörikas ja laaja – mahdoton huolehtia laadusta ihmistyönä
 • Ylläpito on hajautettu – alati muuttuvaan sisältöön on löyhä kontrolli
 • Saavutettavuus on tärkeä kohderyhmälle tai toimijalla on siihen velvoite
  • Toimii esim. pohjustuksena esteettömyysauditointiin
 • Helppokäyttöisyys on merkittävä kohderyhmässä (erityisryhmät, seniorit)
 • Hakukonelöydettävyys on toiminnan edellytys – ja kenellepä se ei olisi
 • Sisällön eheys halutaan varmistaa esim. migraatiota varten tai sen jälkeen

Asiakas-case

Erään asiakkaamme laaja verkkopalvelu skannattiin Siteimprove-työkalulla. Sivustolla oli ennestään panostettu hakukoneoptimointiin, ja se on toteutettu erityisryhmien saavutettavuus huomioiden. Näiltä osa-alueilta saadut arviot olivatkin hyvällä tasolla.

Sen sijaan ensisijaisiksi parannuskohteiksi valittiin:

 1. Linkkieheys
 2. Kirjoitusvirheet
 3. Kielletyt tiedostomuodot

Hypoteesi: näistä korjauksista on laajimmin hyötyä eri osa-alueiden laatupisteille

Työpanos: korjauksiin oli käytettävissä 10 tuntia

Priorisointi: korjaukset aloitettiin ”pinnasta” eli päänavigaatiotasoista syvemmälle edeten

Toimenpiteet lukuina:

15 TIEDOSTOA KORVATTIIN
2279 SIVULLA LINKIT KORJATTIIN
386 KIRJOITUSVIRHETTÄ KORJATTIIN
10 TUNTIA KÄYTETTIIN KORJAUKSIIN

Siteimprove pisteyttää Quality Assurance, Accessibility ja SEO -näkökulmista sivuston laadun. Lisäksi Digital Certainty Index (DCI) on Siteimproven eri laadun osa-alueista laskema ja painottama pisteluku.

Casen pisteet ennen ja jälkeen (/100):

Pisteet ennen Pisteet jälkeen Muutos
Digital Certainty Index 66,0 72,8 +6,8
Quality Assurance 60,5 76,6 +16,1
Accessibility 62,5 63,3 +0,8
SEO 75,0 78,9 +3,9

 

Taulukosta nähdään, että sisällölliseen oikeellisuuteen painottuneet korjaustoimet tuottivat merkittävän muutoksen parempaan erityisesti Quality Assurance -mittarilla. Välillisesti myös muut osa-alueet paranivat, sillä esimerkiksi linkkieheys vaikuttaa myös hakukonelöytyvyyteen ja esteettömään käytettävyyteen.

Case-esimerkin sivusto hyödyntää paljon muiden lähteiden tietovirtoja, joten kaikki laadulliset tekijät sisällön suhteen eivät ole sivuston ylläpidon hallinnassa. Kohdentamalla skannauksen – Siteimproven monipuolisia rajausmahdollisuuksia hyödyntäen – sivuston natiiviin sisältöön, on laatupainotteinen Quality Assurance -arvio jo lähellä täydellisyyttä:

Sivunston parannukset Ennen ja jälkeen

Case-esimerkin sivusto on vireä ja täydentyy jatkuvasti – samalla vanha sisältö väistämättä rapautuu. Sivustolla onkin tarkoitus tehdä vastaava ”suursiivous” 1-2 kertaa vuodessa.