Liferay Portal – versiopäivitykset ja versioiden elinkaari

Liferay Portal – versiopäivitykset ja versioiden elinkaari

Liferay Portal 6.2 -alustasta päivittäminen 7.0-tasolle

Uudet Liferay-toteutukset tehdään luonnollisesti versioon 7.0. Mutta mitä jos sivusto on vanhempaa Liferay-versiota? Millaista on version päivittäminen? Ch5 on perehtynyt aiheeseen.

Jos verkkopalvelu on Liferay Portal -alustalla, joka on esimerkiksi yleistä 6.2 versiota, tai sitä vanhempaa 6.1 tai jopa 5.X-versiota, on versiopäivitys monestakin syystä ajankohtainen. Päällimmäinen syy pysyä versiokehityksen tahdissa, on vanhojen versioiden tuen päättyminen, mikä on ongelmallista etenkin tietoturvan tasalla pysymisessä.

Portaalin ylläpitäjän ja kehittäjän näkökulmasta on myös käytännönläheisempi syy seurata kehitystä. Kuten kaikki teknologia, myös Liferay-teknologia kehittyy, ja Liferayn versio 7.0 on huomattavasti edistynyt aiemmista versioista käytettävyydeltään, monipuolisuudeltaan ja jatkokehitettävyytensä joustavuudelta.

Suuren kehitysharppauksen varjopuoli on se, että Liferay Portal 7.0 ei ole kovin läheistä sukua edeltävälle versiolleen. Tästä syystä versiopäivitys ei ole yksinkertainen tai helppo operaatio – vaikkakin edelleen suositeltava ja kannattava.

Jos Liferay-portaalisi ei vielä ole uusimmassa 7.0-versiossa, on elinkaaren seuraava vaihe päivittää alusta joko:

  • Liferay Portal 7.0 CE, tai
  • Liferay Portal 7.0 DXP (=ent. EE, Enterprise Edition)

Versioiden elinkaari

Liferayn määrittelemä Service Life, eli tuen kesto määräytyy seuraavasti:

  1. Premium Support (täysi tuki) kestää 4 vuotta tuotteen julkaisusta
  2. Limited Support (rajallinen tuki) kestää enintään 3 vuotta Premium Supportin päättymisestä

Näin ollen version tuki kestää enintään 7 vuotta. Lisätietoa end-of-life-politiikasta Liferayn sivuilla.

Kaupallisen tuen 4+3 vuotta lähtee käyntiin EE-version major- tai minor-version päivityksestä, kuten esim. 6.2 tai 7.0.

  • Liferay Portal 6.2 CE:n tuki hiipui käytännössä kun 7.0 CE julkaistiin 5/2016
  • Liferay Portal 6.2 EE:n täysi tuki päättyy 12/2017, kun julkaisusta tulee täyteen 4 vuotta
  • Liferay Portal 7.0 CE:n tuki hiipuu, kun 7.1 tai 8.0 joskus julkaistaan
  • Liferay Portal 7.0 DXP julkaistiin 5/2016, eli täysi tuki jatkuu 5/2020 asti

Millaista päivittäminen on?

Liferay Portal 6.2 -alustasta päivittäminen 7.0-tasolle on samanlainen projekti riippumatta siitä, valitaanko 7.0 CE vai 7.0 DXP. Projektikustannusten lisäksi joko ei tule lisenssimaksuja (CE) tai tulee vähintään tuotanto- ja kehityspalvelimen lisenssit (DXP).

Liferay muuttuu merkittävästi versioiden 6-7 välillä, joten vaikka esim. sisältö saadaan siirtymään uudempaan versioon ilman erillistä migraatiota, tarkoittaa versiopäivitys käytännössä toimintojen ja etenkin räätälöintien eriasteista refaktorointia. Riippuen ominaisuuden Liferayhin tukeutumisen asteesta, päivitys voi olla triviaali tai edellyttää kokonaisvaltaista uudelleenrakennusta.

Työmääriin vaikuttaa merkittävästi se, voidaanko räätälöinneistä karsia, ja siirtyä puhtaampiin Liferay-ratkaisuihin, eli toteuttaa ominaisuudet käyttöönotettavan version suosittelemilla tavoilla. Seurauksena tulevat versiopäivitykset helpottuisivat.

Molemminpuolista konsultointia modifiointien käyttötarkoituksesta, uuteen versioon siirtämisen tarpeellisuudesta ja mahdollisesta korvaamisesta Liferayn nykyisillä toiminnoilla tarvitaan versiopäivitysprojektin suunnitteluvaiheessa, minkä seurauksena työmäärä voi oleellisesti tarkentua.

Tiedostaen versioiden välisen merkittävän erilaisuuden, ei tilaajan kannata tilata tai kilpailuttaa nykytoteutuksen päivitystä 7.0-versioon, sillä monet aikaisemman version ehdoilla tehdyt ratkaisut ovat työläitä liittää 7.0-versioon. Kuitenkin sama lopputulos, käyttötapaus tai tavoite voidaan täyttää helposti Liferay 7.0:n nykyisillä valmisominaisuuksilla.

Kärjistäen: vaatimalla versiopäivitystä nykytoteutukselle, saa työlään ja kalliin projektin, jonka lopputulos ei ole järkevä tulevia päivityksiä ajatellen. Tilaamalla 7.0-toteutuksen, jota nykytoteutus ohjaa, saa todennäköiseti kustannustehokkaamman projektin, jonka päivitykset jatkossa ovat sujuvampia.

Lopputulos ei ehkä tunnu versiopäivitykseltä, vaan enemmän sivustouudistukselta – jo alustan käyttöliittymän muutostenkin vuoksi. Projekti ei kuitenkaan tunnu asiakasnäkökulmasta sivustouudistukselta, sillä sisältötyöhön ei ole pakko ryhtyä – joskin sisältöjen säännöllinen tarkastelu on toki suositeltavaa. Eikä ulkoasua ole pakko samassa yhteydessä uudistaa – joskin tilaisuus tähän on versiopäivityksen yhteydessä hyvä: miksi implementoida vanha ulkoasu, jos uuden voi toteuttaa samalla vaivalla?

…Ehkä siksi, että ulkoasusuunnittelu verkkopalvelutuotannossa tuppaa olemaan (tai mukamas on) vaikeaa, mutta se onkin jo toinen tarina.