Liferay Portal CE ja EE ovat kaksi eri tuotetta

Liferay Portal CE ja EE ovat kaksi eri tuotetta

CE on Liferayn maistiainen

Version viisas valinta riippuu monesta asiasta, ei vähiten rahasta, mutta myös tietojärjestelmän elinkaaresta, kehitysnopeudesta ja ketteryydestä.

Liferay Portal tarjotaan kahtena versiona:

  • Enterprise Edition EE (nyk. DXP) on kaupallinen tuote
  • Community Edition CE on open source tuote

Ilmassa on väitteitä

NorthPatrol väitti blogikirjoituksessaan (7.3.2017), että ”Liferay CE on Liferayn maistiainen,” tarkoittaen, että vain kaupallinen Enterprise Edition (EE) – tai nykyiseltä termiltään DXP – olisi oikeasti käyttökelpoinen. Vain virallisen version virallisen tuen koettiin tukevan vaativampia käyttötapauksia. Liferayn tietojen mukaan näin ei kuitenkaan ole, vaan kyse on kahdesta eri tuotteesta.

Liferay CE on Liferayn maistiainen

NORTHPATROL, 7.3.2017

Oikaisuja väitteisiin

NorthPatrolin kirjoituksessa oli näkemyksemme mukaan virheellisiä väitteitä.

Munakana: CE-versio ei tule EE:n jäljessä, vaan sen edellä. Maksutta Liferayta käyttävän yhteisön tehtävä on testata uusi versio ennen sen kaupallistamista. Malli sisältää riskin bugeista CE-versiossa, mutta ei kuitenkaan automaattisesti tarkoita, etteivät ominaisuudet CE:ssä olisi ikinä toimivia, tai että ne kaupallisessa versiossa olisivat aina aukottoman toimivia. Molempien versioiden bugeja ja tietoturva-aukkoja päivitetään GA-päivityksillä ja Security Packeilla.

Tietoturva: Liferayssa on hyvin vähän ilmenneitä tietoturvariskejä ja niiden valvonta on laadukasta. Mahdollisiin aukkoihin saadaan paikkaukset myös CE-versioon. Toteutuksen kokonaisuuden turvallisuus on sitä paitsi kiinni paljon muustakin kuin järjestelmän päivityksistä (palvelinjärjestelyt, koodi, käyttötavat). Tietoturva ei erottele Liferay versioita ja onhan maailma pullollaan kaikenlaisia vaarallisen vanhentuneita järjestelmiä.

Ennustamattomuus: Aivan yhtä ennustamatonta on EE:nkin kehitys. Lisenssimaksulla ostetaan käytännössä pysyvyyttä alkuperäiselle toteutukselle; valitun version tuki on pidennetty. Keskeinen kriteeri valinnassa voi olla, kuinka monta vuotta järjestelmän tulisi pysyä perusrakenteeltaan muuttumattomana. Moni hankkii verkkopalveluita tietoisena, että viimeistään viiden vuoden kuluttua kokonaisuus arvioidaan uudelleen ja toteutetaan todennäköisesti uudestaan. Jatkuvuuden painoarvo riippuu tavoitteista – nopea ja ketterää vai vakaata ja muuttumatonta.

Avointa, yhteisöllistä: Liferay CE on avointa lähdekoodia, jolla on yhteisöllistä kehitystä. Suhteellisesti mitattuna Liferay jää varmasti ja selvästi jälkeen valtavien markkinaosuuksien järjestelmistä, mutta absoluuttisesti asennuksia on kunnioitettava määrä. CE on relevantti vastaus, jos tavoitteeksi asetetaan avoin lähdekoodi. EE taas kisaa muiden kaupallisten tuotteiden, kuten SharePointin tai Episerverin kanssa.

Lisenssi ei toteuta

Lisenssi ei toteuta räätälöityjä ominaisuuksia, ei vaativia tai vaatimattomia käyttötapauksia. Kaupallinen lisenssi tuo pidemmän versiotuen ja varmuuden päivityksistä. Se siis turvaa hankitun versionumeron elinkaaren pituutta.

Tekninen toteuttaja toteuttaa konfigurointia, räätälöintiä ja lisäyksiä alustaan. Teknistä ohjelmointityötä tarvitaan sekä CE että EE -ympäristöissä ja työmäärissä ei ole eroja versioiden välillä.

CE-versio kilpailee avoimen lähdekoodin sarjassa

Kokemuksemme mukaan Liferay EE:n tarvitsija ei valitse CE-versiota säästääkseen. Liferay CE on vaihtoehtona pöydällä silloin, kun valitaan maksuttomista avoimen lähdekoodin järjestelmistä sopivinta. Tässä kentässä Liferay Portal CE on erittäin monipuolinen ja kilpailukykyinen verrattuna esimerkiksi WordPressiin.

To give an idea, a typical installation of Liferay is less than 30 000€/year. And yes, especially small(er) organizations may have challenges to see the cost/benefit. But for them we have the CE version.

LIFERAYN EDUSTAJA

Monelle avoin lähdekoodi on tärkeää vendor lockin välttämiseksi. Tai koska se on muotisana, tiedä häntä. Liferay EE ei täytä avoimen lähdekoodin tunnusmerkkejä, eikä siinä ole yhtä suurta vapautta toimittajavalinnoissa. Nämäkin siis voivat olla valintaperusteita, ei pelkkä raha.

Liferay EE puolestaan on pohdinnassa asiakkailla, jotka ovat ostamassa maksullista järjestelmää. Tällöin Liferay EE kilpailee esimerkiksi Episerverin ja SharePointin kanssa.

Portaalimaiseen integraatioalusta -tarpeeseen (jossa kriteereitä voivat olla myös mm. mobiilikäytettävyys, tietoturva, esteettömyys, monikielisyys jne.) ei ole Liferay CE:tä parempaa saatavilla budjetilla, joka ei riitä lisenssituotteeseen.

Tiedä, mitä olet hankkimassa

Liferay CE:n valinnassa tulee tiedostaa, että maksuttomuus ei tuo lisensoidun tuotteen tasoista tukea ja takeita toimivuudesta. Jos tilaaja kuitenkin on varautunut jatkokehittämään palvelua sen elinkaarella, ei ole kohtuutonta ohjata osa budjetista asioihin, jotka tulisivat lisenssimallissa annettuina.

Liferayn näkemys on, että molemmille versioille on kohderyhmänsä, ja jopa myöntää, että rajallisissa budjettiraameissa toimivien tahojen voi olla vaikea nähdä EE:n kustannushyötyjä:

Planeetan monet CE-asiakkaat ovat valinneet Liferayn CE version ”riittävän valmiina” tuotteena, johon ovat halukkaita panostamaan. On helppo ymmärtää asiakasta, joka kohdistaa budjettinsa mieluummin näkyvään tekemiseen kuin lisenssimaksuun.

Valinta riippuu ehkä eniten jatkokehitykselle ajatellusta toimintatavasta – tehdäänkö projektissa kerralla pitkän elinkaaren järjestelmä, jonka muuttumattomuutta halutaan varmistaa lisenssillä, vai onko kehittämisinto jatkuvaa, jolloin resursseja tarvittaessa kanavoidaan myös alustan tarvitsemiin päivityksiin.

Ihanteellista olisi varmasti valita molemmat, jos budjetti ei rajoita.
Monia se kuitenkin rajoittaa.

Epäreilu systeemi

CE-toimijan EE-työskentelyä estää, ettei lisenssihintoja saa edes tietää liittymättä kumppaniksi. Liittymällä kumppaniksi on sidottu pelkkiin EE-toteutuksiin. CE-toimijan asiakas voi kuitenkin hankkia itse lisenssin ja käyttää CE-toimijaa teknisenä toteuttajana. EE-toimijoilla ei ole liikkumavaraa CE:n suuntaan.

Ymmärrettävästi tämä on epäreilumpaa EE-toimijoille. Ehkä siitä syntyy tarve moittia CE-toimittajia kyseenalaisesta toiminnasta lisenssirahojen kanavoinnissa omaan taskuun. Mutta: Jos lisenssiin ei alun perinkään ollut rahaa, ei sitä rahaa voi ryöstää. Ja työ, se maksaa kaikilla toimijoilla.

Sivuhuomautus:
EE-lisenssin suosittelu ei ole pyyteetöntä, vaan EE-kumppanit
saavat luonnollisesti provisiota Liferaylta.