Domainin ohjaukset DNS-tietueilla

Domainin ohjaukset DNS-tietueilla

Domainien keskittäminen luotettavalle palveluntarjoajalle kannattaa. Näin yrityksesi kotisivujen ja sähköpostiosoitteiden keskeinen osa pysyy hyvässä tallessa ja palvelumuutokset sujuvat helposti.

Useimmat palveluntarjoajat ehdottavat nimipalvelimien tai koko domainin siirtoa itselleen uusien palvelujen käyttöönoton yhteydessä. Todellisuudessa siirto ei kuitenkaan ole tarpeellista. Siirron sijaan suosittelemme hyödyntämään domainin DNS-tietueita.

DNS-tietueilla on mahdollista ohjata domainin eri palvelujen liikenteet eri palveluntarjoajille. Sillä voidaan esimerkiksi ohjata kotisivuliikenne paikkaan A ja sähköpostit paikkaan B niin, että itse domain on ylläpidossa paikassa C.

Yleisimmät DNS-tietueet ja niiden käyttötarkoitukset

DNS-asetukset saattavat näyttää ensimmäistä kertaa katsottuna hyvin teknisiltä. Niitä on kuitenkin helppo ymmärtää, jos yleisimmät tietuetyypit ovat tiedossa. Tietueet rakentuvat aina vähintään kolmesta eri osasta: domainista tai alidomainista, tietuetyypistä sekä kohdeosoitteesta.

Kotisivuliikenteen ohjaaminen

Kotisivuliikenteeseen vaikutetaan lähtökohtaisesti aina A-tietueilla, jotka ohjaavat IP-osoitteen avulla kotisivujen vierailijat oikealle palvelimelle. A-tietueiden lisäksi kotisivujen ohjauksia voidaan tehdä myös CNAME-tietueilla, jotka ohjaavat domain tai alidomain osoitteeseen. Domainin www-muoto voi olla ohjattu esimerkiksi CNAME-tietueella domainin perusmuotoon:

DNS-tietueet-a-cname

Sähköpostien ohjaus

Sähköpostiliikenne saadaan ohjattua palveluntarjoajalta toiselle MX-tietueilla, joita voi olla yksi tai useampi. MX-tietueeseen kuuluu myös tärkeänä osana prioriteetti. Prioriteetti on luku, joka määrittää kuinka tärkeä kyseinen tietue on muihin tietueisiin verrattuna. Pienin mahdollinen arvo on 0, joka on prioriteetiltään asteikon tärkein. Esimerkiksi Planeetta Sähköpostin MX-tietueet ovat seuraavat (osoite, tyyppi, prioriteetti, kohde):

DNS-MX-tietue

Mahdollisille vahvistuksille TXT-tietue

Domainin, kotisivujen tai sähköpostien käyttöönotto saattaa joskus vaatia erillisen vahvistuksen. Vahvistusta varten on olemassa myös oma tietuetyyppi TXT, joka rakentuu samalla tavalla kuin CNAME-tietue. TXT-tietue sisältää aina oman yksilöivän tunnuksen joko domain-osassa tai kohdeosoitteessa. Näitä tietueita käyttävät esimerkiksi kotisivupalvelu Squarespace tai sähköpostipalveluntarjoaja Microsoft. Tietueet voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia:

DNS-TXT-tietue

Domainien keskittäminen kannattaa

Eri palveluiden käyttäminen ja uudelleenohjaaminen DNS-tietueilla mahdollistaa nykypäivälle ominaisen ketterän toimintamallin ja domainin ylläpitämisen Suomessa vaikka siihen liitetyt palvelut olisivat ulkomailta. Palveluja on mahdollista vaihtaa milloin tahansa kun se sinulle parhaiten sopii, etkä joudu odottamaan päiviä verkkotunnuksen siirtymistä tai maksamaan ylimääräisiä siirtokuluja. DNS-ohjaukset ovat mahdollisia lähestulkoon kaikkien palveluntarjoajien tapauksissa, mutta asia kannattaa aina varmistaa omalta palveluntarjoajalta.

Jos verkkotunnuksesi on Planeetan ylläpidossa, tässä yksityiskohtaiset ohjeet domainohjausten tekemiseen DNS-tietueilla.

Tilaa domain ja Nimipalvelu (sis. DNS)