Kunnat, KaPA-laki ja PTV-integraatiot

KaPA-laki velvoittaa kunnat viemään palvelukuvaukset Suomi.fi:n Palvelutietovarantoon (PTV). Liferay-alustaan integraatio-komponentteja saa annettuna. Muulla alustalla olevalle kotisivulle palvelusisällöt kannattaa hyödyntää luovan integraation keinoin.

KaPA-laki eli laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016) astui voimaan 15.7.2016. Samalla astui voimaan asetus hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin tukipalveluiden tuottamisesta(607/2016).

Käytännössä tämä tarkoittaa kunnille, että vähintään lakisääteiset kuntapalvelut on kuvattava Palvelutietovarantoon (PTV), jota Suomi.fi hyödyntää.

Kansalaisille suunnattu Suomi.fi on suunniteltu julkaistavaksi tuotantokäyttöön Q2/2017. Kunnat on velvoitettu viemään palvelukuvaukset Palvelutietovarantoon (PTV) 1.7.2017 mennessä. Tämän jälkeen palvelutietoja tulee myös ylläpitää.

Tiedot palveluista muodostavat suuren osan kunnan verkkosivuston sisällöstä. PTV kuitenkin kerää tiedot tekstipainotteisessa muodossa. Tämä herättää kysymyksiä:

 1. Ovatko PTV:n vaatimat kuvaukset riittäviä kotisivukäyttöön?
 2. Onko tarpeen ylläpitää palvelukuvauksia kahdessa paikassa?
 3. Linkitetäänkö vain ja kotisivu tyhjäksi jää ja menettää palvelusisältöjen hakukonehyödyn?

Suomi.fi tarjoaa rajapinnat palvelutietojen hyödyntämiseen missä tahansa julkaisujärjestelmässä. Valmiita komponentteja on luvattu toimittaa Liferay-alustalle. Mikäli kunnassa on kotisivu-uudistus ajankohtainen, kannattaa synergiasyistä harkita Liferay Portal -julkaisujärjestelmää.

Luova hybridi-integraatio siirtymäajaksi

Siirtymäaikana palvelukuvauksia on suositeltavaa hyödyntää – myös viestinnän tavoitteet täyttävällä – tavalla:

 • Säilytetään totuttu ja toimiva palvelunavigaatiorakenne sekä haut ja suodatukset
 • Tuodaan ydinkuvaus PTV:n rajapinnasta osaksi kotisivujen sisältöä
 • Sijoitetaan palvelun kuvaus kyseisen palvelun tietosivulle, julkaisujärjestelmässä tuotetulla, rikastavalla sisällöllä ympäröitynä
 • Tuodaan vain ne palvelut PTV:stä, jotka sinne on kuvattu, sitä mukaa kun kuvauksia syntyy.

Liferayn vahvuudet kuntien näkökulmasta:

 • Sisällönhallinnassa yhdistyvät monipuolisuus ja helppous
 • Runsas valmiskomponenttien valikoima sekä hyvät mahdollisuudet räätälöintiin
 • Vapaus ulkoasuvalintojen suhteen, sisäänrakennettu responsiivisuus ja mobiiliylläpito
 • Portaalimaisuus, keskitetty tiedonhallinta, monipuolinen käyttöoikeushallinta hajautettuun ylläpitoon
 • Mahdollisuus laajentaa alasivustoihin (kirjastot, liikelaitokset), teemasivustoihin (visit-sivustot), extroihin, introihin
 • Integroitavuus (PTV, AD, asianhallinta jne.)
 • Tietoturvallisuus
 • Aito monikielisyyden tuki
 • Esteettömyys

 

Planeetta tukee kunta-asiakkaitaan PTV-rajapintojen käyttöönotossa, Liferayn harkinnassa ja kohderyhmälähtöisessä kuntaviestinnässä yleisesti.

Liferay Portal 7.0 CE -sivustosta ja kiinnostuneet ottakaa yhteys myynti@planeetta.fi !