Miksi websovellukset kannattaa hostata Suomessa – 3 syytä

Miksi websovellukset kannattaa hostata Suomessa – 3 syytä

Websovelluksista on kasvanut laajoja verkkopalveluita, joista tullut entistä kriittisempi asiakaspalvelunkanava. Tämä kehityssuunta on luonut uusia vaatimuksia palveluiden hostingille niin käytettävyyden, saatavuuden kuin skaalautuvuudenkin osalta.

Pilvipalvelut ovat oiva vastaus näihin vaateisiin, mutta ne tuovat mukanaan erilaisia mm. tietosuojaan ja tietoturvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. Organisaatioiden on hyvä huomioida nämä tekijät palveluiden suunnittelun ja tilaamisen yhteydessä.

Olen viime viikkojen aikana käynyt monia mielenkiintoisia keskusteluja tietosuojasta ja -turvasta sekä siitä, miksi kotimaisuus koetaan tärkeäksi websovelluksen hostingissa. Globaalien pilvipalveluiden käyttö saattaa olla poissuljettua jo siitäkin syystä, että tietoja ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle.

Monet organisaatiot varautuvat jo tulevan EU:n tietosuoja-asetuksen tuomiin muutoksiin. Asetus tuo uusia vastuita ja velvollisuuksia. Kotimainen hosting-kumppani helpottaa huomattavasti sopimuksien ja vastuunjaon laadintaa. Listasin keskeisimmät asiat, jotka hyvä huomioida webhostingia hankittaessa.

Sopimukset

Palvelusopimukset ovat tärkeitä, koska näissä määritellään sopijapuolten kesken vastuiden jakautuminen sekä todetaan miten ja missä palvelua tuotetaan. Sopimuksia tehdessä on hyvä ottaa huomioon ainakin seuraavat asiat:

 • Kuka omistaan tiedon ja mitkä ovat tietoon liittyvät oikeudet
 • Palvelimien ja datan maantieteellinen sijainti
 • Sovellettava lainsäädäntö ja oikeuspaikka
 • Palvelutasot, vasteajat ja palveluaika
 • Vastuiden jakamisen määrittelyt

Jatkuvuudenhallinta

Liiketoimintariskejä voidaan hallinta hyvällä jatkuvuudensuunnitellulla. Palvelun jatkuvuudenhallinta tulee ottaa osaksi verkkopalvelun suunnittelua ja sovelluksen hosting-alustan ominaisuuksia jo varhaisessa vaiheessa. Näistä asioista kannattaa lähteä liikkeelle, kun mietitään palveluiden jatkuvuuden takaamista:

 • Tuotettavan palvelun tietoturva- ja tietosuojavaatimukset
  • Tiedon elinkaari
  • Henkilötietojen käsittely
  • Varmuuskopiointi
  • Käytännöt mm. käyttöoikeudet ja päivitykset
  • Tietoturvapoikkeamien havainnointi ja toimintamallit  
 • Poikkeustilanteisiin varautuminen
  • Suunnittelemattomien palvelukatkojen toimintamallit
  • Palveluiden palautettavuuden aikamääreet
 • Palveluiden jatkuvuuden testaaminen määräajoin
  • Varmuuskopioiden palautettavuuden testaaminen
  • Varajärjestelmien testaaminen
 • Poikkeustilanteiden harjoittelu ja hallinta

Lisätietoa aiheesta löydät mm. Huoltovarmuuskeskuksen Varmuuden vuoksi -lehden artikkeleista. Jatkuvuudenhallintaa ja sen toteutumista on hyvä seurata ja kehittää yhdessä hostingin-kumppanin kanssa.

Palvelunäkökulma

Monet asiakkaat arvostavat, että palvelua saadaan omalla aikavyöhykkeellä ja äidinkielellään. Palveluiden tuottamiseen liittyvää sovellusarkkitehtuuria sekä käytäntöjä on helpompi suunnitella yhdessä saman pöydän ääressä. Hosting-kumppania valittaessa varmista kumppanin kyvykkyys vähintään seuraavissa asioissa:

 • Teknisen tuen ja muun henkilöstön tavoitettavuus
  • Palveluajat, vasteajat ja yhteystavat
 • Asiakkaan liiketoiminnan ymmärrys
 • Järjestelmäarkkitehtuurin kokonaisuuden suunnittelu ja toteutus
 • Mahdollisuus ulkoistaa vastuita
  • Ylläpito, valvonta ja poikkeamiin reagointi
 • Palvelun kehittäminen yhdessä hosting-kumppanin kanssa

Parhaassa tapauksessa kotimaisen hostingin-kumppanin  kanssa voidaan rakentaa toimiva kumppanuus, jossa palvelua tuotetaan ja kehitetään yhteistyössä.

Tutustu Webhosting-palveluihimme