IaaS, PaaS, SaaS? Mikä pilvipalvelu sopii yrityksellesi

IaaS, PaaS, SaaS? Mikä pilvipalvelu sopii yrityksellesi

Pilvipalveluiden ostaminen on helpompaa, jos ymmärtää alan käsitteet. Silloin tietää paremmin, millaista palvelua oma yritys kaipaa.

Jokainen meistä on todennäköisesti törmännyt isoon joukkoon käsitteitä pilvipalvelujen yhteydessä. Pilvimaailma tuntuu rakastavan erillisiä käsitteitä, joilla kuvataan palvelua ja miten vastuut jakautuvat toimittajan ja tilaajan kesken.

Cloud computing, IaaS, PaaS ja SaaS ovat termejä, jotka kannattaa tuntea. Terminologiaan ei kuitenkaan kannata takertua vaan selvittää asiantuntijoiden kanssa, mikä omalle organisaatiolle sopii.

Palvelumallit vaikuttavat vastuisiin

Palvelunostajan näkökulmasta ei myöskään aina ole selkeää, mikä palvelu sopii omalle organisaatiolle ja kuinka tämä istuu jo olemassa oleviin toimintamalleihin. Erilaiset pilviratkaisut vaativat esimerkiksi omalta organisaatiolta erityyppistä IT-osaamista ja vastuiden ymmärtämistä.

Vastuukysymykset ovatkin yksi tärkeimmistä asioista, joita ei pelkästään tule määritellä tarkasti toimijoiden kesken vaan ne tulee myös ymmärtää. Kokemukseni mukaan juuri vastuukysymykset aiheuttavat väärinymmärryksiä toimijoiden välille. Pilvipalveluissa vastuut jaetaan selkeästi käsitteiden avulla. Palvelumallit vaikuttavat myös palvelun tietoturvan vastuisiin.

Cloud computing on pilvipalvelu

Yksinkertaistettuna pilvipalvelu tarkoittaa Internetin kautta tarjottavaa kapasiteetti- tai ohjelmistopalveluita, jotka palveluiden käyttäjät saavat käyttöönsä palveluna ilman oman laitteiston tai ohjelmiston hankkimista. Palvelun laskutus tapahtuu yleensä tuntitasolla ja perustuu monesti siihen, kuinka resursseja on käytössä. Palvelunkäyttäjää ei sidota pitkiin sopimuskausiin.

Pilvipalveluissa kolme palvelumallia: IaaS, PaaS, SaaS

Pilvipalvelut jaetaan perinteisesti kolmeen palvelumalliin, joita ovat Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) ja Software as a Service (SaaS). Perinteisen mallien rinnalle on tullut myös viime vuosien aikana uusia palvelumalleja, joita emme käsittele tarkemmin tässä blogissa.

IaaS on infrastruktuuri palveluna

IaaS-palvelussa palveluntuottaja tarjoaa infrastruktuuria palveluna asiakkaalle tyypillisesti niin, että asiakkaan käyttöön tarjotaan web-pohjainen hallintaliittymä, jonka kautta voi itse perustaa tarvittavia palvelimia sekä hallinnoida palvelimen kapasiteettia, verkkoyhteyksiä ja palomuurauksia.

Tärkeä huomioitava asia on, että IaaS-mallissa palveluntuottajan vastuu ulottuu vain alustoihin, joita käytetään kapasiteetin tuottamiseen. Malli vaatii paljon osaamista ostajalta. Palvelunkäyttäjän vastuulle jäävät siis kaikki palvelimet, konfiguraatiot ja hallinnointi.

IaaS-palvelut sopivat hyvin organisaatiolle, jolla on oma IT-osasto tai -porukka tai tarvittavaa osaamista muuta kautta. Palvelun käyttäjä huolehtii siis itse palvelimien tietoturvasta, palomuurauksesta sekä asennuksista ja ohjelmistoista.

PaaS on sovellusalusta palveluna

PaaSista puhutaan kun palveluntuottaja tarjoaa palveluna sovellusalustoja, jotka ovat paketoitu helposti käyttöön otettavaan muotoon. Sovellusalustoja tarjotaan yleisesti ottaen ohjelmistokehityksen käyttöön/tarpeisiin. Käytännössä palvelunkäyttäjä voi tilata sopivan alustan, maksaa joustavasti käyttöön perustuen ja siirtää sovelluksensa palveluun.

Tyyppisesti PaaS-alustassa palveluntarjoaja tarjoaa web käyttöliittymän lisäksi vaihtoehtoisia tapoja muodostaa yhteyksiä palveluihin kuten suorat yhteydet palvelimiin (FTP/SFTP, SSH), komentorivityökalut (CLI) ja API-rajapinta, jonka kautta voidaan automatisoida toimenpiteitä ja vaikkapa tuoda palvelut osaksi omaa sovellusta tai itsepalvelumallia.

PaaS laajentaa palveluntuottajan vastuulle myös käyttöjärjestelmä- ja varusohjelmisto tasot. Palvelunkäyttäjän vastuulle jää oman sovelluksen tietoturva. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että palvelunkäyttäjän tulee huolehtia itse sovellustason päivityksestä sekä tietoturvasta.

Yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa, että jos laitat PaaS-alustaan verkkosivut, jossa on alustana julkaisujärjestelmä (esimerkiksi WordPress, Drupal) huolehdit itse julkaisujärjestelmään liittyvistä päivityksistä ja tietoturvasta.

Valmiiden sovellusalustojen käyttäminen tuo tehokuutta, poistaa tarvetta omalle ylläpidolle ja mahdollistaa ketterän kehityksen tukien ohjelmistokehityksen hyvien käytäntöjen mukaisia toimintamalleja.

SaaS on ohjelmisto palveluna

SaaS-palvelut tarjoavat kokonaisuudessa ohjelmiston palveluna, tästä hyvänä esimerkkinä toimii sähköpostipalvelu. SaaS-palvelussa palveluntuottaja vastaa kokonaisvaltaisesti koko ohjelmistosta. Tyypillisesti SaaS-palveluita käytetään web-selaimen kautta.

Palvelunkäyttäjä saa automaattisesti käyttöön uudet versiot ja mm. lisenssit sisältyvät kokonaispalvelun hintaan.

Ohjelmistot palveluna ovat vaivaton ja kustannustehokas tapa ostaa ohjelmistot valmiissa paketissa. Suurimmat kustannussäästöt saadaan vähentyneestä ylläpitotarpeesta, josta siis palveluntuottaja huolehtii automaattisesti.

Organisaatiossa, jossa on käytössä useita eri SaaS-palveluita, saattaa muodostua ongelmaksi se, että käyttäjillä on jokaiseen palveluun eri tunnukset. Tämä on ratkaistu monessa palveluista niin, että tarjotaan  ns. kertakirjautumisvaihtoehto (Single sign-on, SSO), jonka avulla voidaan hyödyntää olemassa olevia järjestelmiä, jolloin riittää, että käyttäjä kirjautuu yhteen palveluun.